Samenwerken aan de mobiliteitstransitie

Er liggen veel kansen om de mobiliteit in onze regio te verbeteren en te verminderen. Dat vraagt om de inzet van ons allemaal: overheden, bedrijven, vervoerders én reizigers. De uitdaging is om ervoor te zorgen dat iedereen slim, schoon en bewust op pad gaat.

De vier Mobiliteitsopgaven

We werken aan vier gezamenlijke hoofdopgaven voor mobiliteit:

1. Draaiend houden van het (vaar)wegennetwerk
Hoe zorgen we ervoor dat het (vaar)wegennetwerk zo optimaal mogelijk wordt gebruikt? Bijvoorbeeld door de voorlichting aan weggebruikers over wegwerkzaamheden te verbeteren via gegevensuitwisseling tussen autofabrikanten en wegbeheerders. Ook werken we aan efficiëntere goederenstromen (ook over water), zodat er minder overlast is voor natuur en milieu. En we zetten nieuwe (Smart Mobility)technieken in. Zo vervangen we verkeerslichten door slimmere versies (iVRI's).

Verder werken we samen aan het ontwikkelen van nieuwe woon- en werkgebieden, zodat al in vroeg stadium de bereikbaarheid is geborgd. Hierbij maken we gebruik van nieuwe concepten, zoals MaaS, deelmobiliteit en hubs. Ook werken we samen met werkgevers om woon-werkverkeer te sturen.

 2. Stroomlijnen van bezoekers- en toeristenstromen
Grote attracties en evenementen mobiliseren duizenden mensen tegelijk. Zoals evenementen rond de Johan Cruijff ArenA en evenementen als de Dutch Grand Prix, Sail en MysteryLand. Hoe faciliteren we deze attracties, gebieden en evenementen zo goed mogelijk zonder het reguliere verkeer verder te belasten? Welke innovatieve technologie gebruiken we daarbij?

We dagen de markt uit om innovatieve oplossingen te ontwikkelen. Bijvoorbeeld het voorspellen van bezoekersstromen, beïnvloeden van gedrag en het ontwikkelen van slimmere en interactieve verkeersinformatie- en navigatiediensten. Neem bijvoorbeeld het Operationeel Mobiliteitscentrum en de applicatie die een overzicht geeft van alle beschikbare verkeersinformatie. Hierbij wordt ook gebruik gemaakt van sociale media en worden gepersonaliseerde routeaanbevelingen voor onderweg getest. Of denk aan het crowd management monitoringsysteem dat is ingezet om de drukte in parken en winkelstraten te monitoren en te managen tijdens de coronaperiode.

3. Druk op de ruimte in steden
Het aantal inwoners en bedrijven in de MRA neemt fors toe. In 2040 zijn er nog eens 200.000 woningen bijgebouwd, voornamelijk binnen de stads- en dorpskernen. Daarnaast neemt het aantal arbeidsplaatsen toe en bezoeken jaarlijks ruim 16 miljoen toeristen onze regio. Deze drukte moet worden gestroomlijnd, zodat het prettig wonen en werken blijft in de stad en mensen zich efficiënt en veilig kunnen blijven verplaatsen.

Hoe houden we de steden bereikbaar en leefbaar?

  • We laten reizigers andere vervoersmiddelen uitproberen, bijvoorbeeld met een e-bikeactie.
  • We promoten het gebruik van de fiets.
  • We stimuleren deelmobiliteit, MaaS en hubs, zowel voor personen als goederen. Deze leiden al op diverse plekken tot alternatieven voor het gebruik van de eigen auto.
  • We maken afspraken met werkgevers om thuiswerken te stimuleren, zodat werknemers minder reizen en vaker buiten de spits op pad gaan.

4. Mobiliteit in landelijk gebied
In onze dorpen en buitengebieden staat de bereikbaarheid onder druk, zowel voor inwoners als bezoekers. Daarom onderzoeken we wat er nodig is om deze gebieden bereikbaar en toegankelijk te houden voor iedereen.

Dat doen we bijvoorbeeld door vraaggedreven (openbaar) vervoer te realiseren en alternatieven te zoeken voor vervoer over de weg, zoals goederenvervoer over water. Ook het benutten van de mogelijkheden van automatische voertuigen in kleine kernen en het creëren van verschillende vormen van hubs is nodig.

Regionale samenwerking

Mensen uit verschillende organisaties en afdelingen werken in projecten en regionaal samen aan deze vier opgaven, waaronder Rijkswaterstaat, de provincies Noord-Holland en Flevoland, de Vervoerregio Amsterdam en de gemeente Amsterdam. Dat doen we ook in verschillende programma’s, zoals het MRA Smart Mobility platform, Samen Bouwen aan Bereikbaarheid (SBaB), het Regionaal Mobiliteitsprogramma (RMP), het regionale Regieteam verkeersmanagement en Amsterdam Bereikbaar etc. Deze projecten en programma’s rapporteren direct of indirect aan het regionaal bestuurlijke Platform Mobiliteit.

Overzichtswebsite en contact

Op deze website bieden we een overzicht van en doorverwijzing naar de contactgegevens van alle initiatieven, programma’s en projecten waarin we samenwerken aan het in goed banen leiden van de mobiliteitstransitie.

logo's van de provincie Noord-Holland, Vervoersregio Amsterdam, Rijkswaterstaat en de Gemeente Amsterdam./
Noord-Holland Bereikbaar is een samenwerking van de provincie Noord-Holland, Vervoerregio Amsterdam, Rijkswaterstaat en gemeente Amsterdam.