Samenwerken aan mobiliteitstransitie

Noord-Holland en Flevoland blijven groeien, en daarmee ook de metropoolregio Amsterdam (MRA). Dat zet de leefbaarheid en bereikbaarheid onder druk. Verdere verstedelijking, groeiende logistieke stromen en steeds meer bezoekers van onze steden en attracties. We werken in de regio daarom samen aan de mobiliteitstransitie door het verminderen, veranderen en verbeteren van de mobiliteit. Hierdoor helpen we mensen, bedrijven en vervoerders slim, schoon en veilig te reizen.

Op deze website bieden we een overzicht van alle initiatieven, programma’s en projecten die bijdragen aan de mobiliteitstransitie.

Overzicht initiatieven, programma’s en projecten

Regionaal Regieteam Verkeersmanagement

Het regionale Regieteam Verkeersmanagement is de regionale multimodale netwerkregisseur die opdrachtgever is voor RegioRegie, Regionaal Tactisch Team (RTT), Regionaal Data Team (RDT), Incident Management (IM) en Regionaal iVRI Team (RiT).

Meer informatie over Regionaal Regieteam Verkeersmanagement

RegioRegie

RegioRegie is een samenwerkingsverband tussen alle vaar-, wegbeheerders en ProRail in Noord-Holland. Het doel is het afstemmen en bewaken van de effecten op doorstroming van tijdelijke verkeersmaatregelen ten gevolge van werkzaamheden en evenementen.

Meer informatie over RegioRegie

Regionaal Tactisch Team (RTT)

Het Regionaal Tactisch Team heeft als doel het regionaal multimodaal verkeersmanagement efficiënt en effectief vorm te geven. Binnen het RTT werken de drie verkeerscentrales samen aan een optimale bereikbaarheid in Noord-Holland.

Meer informatie over Regionaal Tactisch Team (RTT)

Regionaal Data Team Noord-Holland en Flevoland

Het Regionaal Data Team Noord-Holland en Flevoland werkt aan het digitaliseren van mobiliteitsdata (borgen Data Top 15 en voorbereiden op Real Time Traffic Information (RTTI).

Naar website Let op! Regionaal Data Team Noord-Holland en Flevoland opent in een nieuw tabblad

Regionaal iVRI Team (RiT)

Voor informatie over Intelligente VRI’s (iVRI) kan contact opgenomen worden met het Regionaal iVRI Team (RiT).

Meer informatie over Regionaal iVRI Team (RiT)

Incident Management

Voor het zo spoedig mogelijk vrijmaken van de weginfrastructuur is de procedure Incident Management (IM) uitgewerkt.

Naar website Let op! Incident Management opent in een nieuw tabblad

Amsterdam Bereikbaar

Amsterdam Bereikbaar helpt medewerkers van infraprojecten om verkeersoverlast tijdens werkzaamheden te beperken. Binnen ons netwerk delen we kennis en kan je gebruik maken van onze hulpmiddelen voor mobiliteitsmaatregelen, communicatie, monitoring en evaluatie.

Naar website Let op! Amsterdam Bereikbaar opent in een nieuw tabblad

MRA-platform Smart Mobility

Het MRA-platform Smart Mobility stimuleert en faciliteert innovatieve technologische mobiliteitsoplossingen. Neem contact met ons op voor het versnellen van slimme toepassingen. Zo houden we de groeiende regio duurzaam bereikbaar, veilig en leefbaar.

Naar website Let op! MRA-platform Smart Mobility opent in een nieuw tabblad

Samen Bouwen aan Bereikbaarheid

In het programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid werken Rijk en regio (Metropoolregio Amsterdam) aan de bereikbaarheidsopgave in relatie tot verstedelijking. Het programma ontwikkelde een Multimodaal Toekomstbeeld (MTB) die omschrijft hoe mobiliteit kan bijdragen aan de brede welvaart.

Naar website Let op! Samen Bouwen aan Bereikbaarheid opent in een nieuw tabblad

Regionaal Mobiliteitsprogramma

In het Regionaal Mobiliteitsprogramma Flevoland en Noord-Holland (RMP) werkt de regio samen aan het realiseren van de doelen uit het Klimaatakkoord: een reductie naar 2,2 megaton CO2 in 2030: een vermindering van 55% ten opzichte van 1990.

Naar website Let op! Regionaal Mobiliteitsprogramma opent in een nieuw tabblad

Breikers

Breikers helpt werkgevers in Noord-Holland en de metropoolregio Amsterdam kosteloos en resultaatgericht bij hun transitie naar slimme & duurzame mobiliteit.

Naar website Let op! Breikers opent in een nieuw tabblad

IJmond Bereikbaar

IJmond bereikbaar is de kennispartner in de IJmond voor duurzaam reizen.

Naar website Let op! IJmond Bereikbaar opent in een nieuw tabblad

Amsterdam Zuidas

Om duurzame mobiliteit van en naar Zuidas te stimuleren.

Naar website Let op! Amsterdam Zuidas opent in een nieuw tabblad

Hello Zuidas

Voor verbeteren van de bereikbaarheid en duurzame mobiliteit in de Zuidas.

Naar website Let op! Hello Zuidas opent in een nieuw tabblad

Samen werken aan een bereikbaar Noord-Holland

Rijkswaterstaat renoveert en vervangt in Noord-Holland de komende jaren veel infrastructuur, zoals bruggen en viaducten. Ook voeren we op verschillende wegen groot onderhoud uit.

Naar website Let op! Samen werken aan een bereikbaar Noord-Holland opent in een nieuw tabblad